Christel Witt (caféleder)
Christel Witt (caféleder)
Fie Munch (køkkenassistent)
Fie Munch (køkkenassistent)
Lena Madsen (køkkenhjælp)
Lena Madsen (køkkenhjælp)
Birgitte
Birgitte
Inger Tørnquist
Inger Tørnquist
Ingrid
Ingrid
Jette
Jette
Karen Nymark Kristensen (bstyrelsesformand)
Karen Nymark Kristensen (bstyrelsesformand)
Inge Johannessen
Inge Johannessen
Kirsten Mogensen
Kirsten Mogensen
Cafeleder Christel og cafémamma Birgitte viser donationsbrevet fra Sydfyns Elforsyning, der har givet cafeen et tilskud på 20.000 kr.
Cafeleder Christel og cafémamma Birgitte viser donationsbrevet fra Sydfyns Elforsyning, der har givet cafeen et tilskud på 20.000 kr.
Tilbage til toppen